ES♥FOTO vietnes Lietošanas Noteikumi

Zemāk izklāstītie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē līgumattiecības starp visiem interneta vietnes www.esmilufoto.lv (turpmāk tekstā- „ES♥FOTO”) lietotājiem (turpmāk tekstā- Lietotāji) un pakalpojumu sniedzēju SIA „Copy Pro”, reģistrācijas Nr. 40003606994, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja Nr. LV40003606994 juridiskā adrese- Raiņa bulvāris 17-1, Rīga, LV-1050 (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs).

Pirms sākt vietnes izmantošanu, Lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis vietnes ES♥FOTO Lietošanas Noteikumus. Noteikumi kļūst saistoši ikvienam Lietotājam, kurš apstiprina Lietošanas Noteikumu nosacījumus un to ietvaros Lietotājs apņemas lietot vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Lietošanas Noteikumi var tikt papildināti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Aktuālā Noteikumu versija vienmēr būs pieejama www.esmilufoto.lv.

1. Pakalpojums
Lietotājam, kurš reģistrējies vietnē ES♥FOTO, tiek piešķirts Lietotāja konts, kurā Lietotājs augšupielādē savas digitālās fotogrāfijas, tās uzglabā savā kontā un pats, izmantojot Pakalpojums sniedzēja vietnē ES♥FOTO sagatavotās veidnes, no tām veido īpašus, personalizētus fotoproduktus- fotogrāmatas, kalendārus, fotokartiņas, kuras pēc paša vēlēšanās var papildināt ar paša sastādītiem komentāriem.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Lietotāja izveidotā produkta izdruku un iesiešanu, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja materiālus (papīrs, fotogrāmatu vāki, spirāle), kuru specifikācija pieejama vietnē pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.

2. Pakalpojumu izmantošana
Ikvienam lietotājam jāreģistrējas ES♥FOTO vietnē, norādot savu vārdu, uzvārdu, aktīvu elektroniskā pasta adresi, dzīves vietas adresi un telefonu, lai nodrošinātu Pasūtījuma piegādi pēc Lietotāja pieprasījuma. Lietotājam ir jāsniedz patiesa un skaidra informācija.

Lietotājam tiek izveidots Lietotāja konts, piešķirot Lietotājvārdu un Paroli, kas Lietotājam tiek nosūtīta uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Lietotājvārda un Paroles ievadīšana aktivizējot pogu „Ienākt sistēmā” nodrošina piekļuvi Lietotāja kontam un ES♥FOTO pakalpojumiem- augšupielādēt savas personīgās digitālās bildes, tās uzglabāt savā kontā 3 mēnešus, izveidot produktus, tos personalizējot ar savām bildēm un tekstiem.

Lietotājs atbild par saņemtā Lietotājvārda un Paroles konfidencialitāti.

Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par ES♥FOTO Lietotāja kontā ievietoto digitālo bilžu saturu, izcelsmi, to autortiesībām un iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, tamdēļ par to atbildību uzņemas vienīgi Lietotājs pats.

Lietotājs nodrošina, ka augšupielādētās bildes atbilst spēkā esošajai likumdošanai īpaši saistībā ar pornogrāfiju, vardarbību, pedofiliju un intelektuālā īpašuma tiesībām.

Lietotājs apņemas segt jebkurus zaudējumus, ieskaitot soda naudas, kas varētu rasties jebkurām personām ES♥FOTO Lietotājam lejupielādējot un publicējot bildes, neievērojot šo Noteikumu nosacījumus, spēkā esošo likumdošanu vai veicot jebkādas citas nelegālas aktivitātes, izmantojot savu ES♥FOTO kontu, par kuru Lietotājs ir atbildīgs.

Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības ziņot par jebkuru minēto likumu un noteikumu pārkāpšanu, atteikties no digitālo bilžu publicēšanas, nemotivējot savu atteikumu, kā arī slēgt Lietotāja kontu, izdzēšot tā saturu.

3. Kā veikt pasūtījumu
Pasūtījums tiek veikts ES♥FOTO vietnē caur Lietotāja kontu.

Lietotājs pasūtījumu var veikt arī personīgi, ierodoties Pakalpojuma sniedzēja telpās- Raiņa bulvārī 17, Rīgā, aizpildot Pasūtījuma formu.

Lietotājs augšupielādē savas digitālās bildes un ar savām bildēm, tekstiem veido personalizētus fotoproduktus- fotogrāmatas, kalendārus un fotokartiņas un veic pasūtījuma apmaksu ES♥FOTO vietnē.

Jautājums par pasūtījumu? Raksti! Vai izmanto jebkuru kontaktinformāciju vietnes sadāļā Kontakti.

4. Izpildes termiņi
Pasūtījuma ES♥FOTO vietnē izpilde tiek uzsākta pēc maksājuma apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtījuma izpildes termiņš līdz 3 darba dienām (neskaitot piegādes termiņu) skaitot no maksājuma apstiprinājuma saņemšanas.

5. Lietotāja konta saturs
Lietotāja kontam tiek piešķirta 2 GB vieta. Kontā Lietotājs var augšupielādēt un uzglabāt savas digitālās bildes, izmantojot Pakalpojums sniedzēja vietnē ES♥FOTO sagatavotās veidnes veidot un uzglabāt personalizētas fotogrāmatas, kalendārus, fotokartiņas.

Lietotāja konts nav paredzēts Lietotāja digitālo bilžu pastāvīgai glabāšanai. Projektā izmantoto bilžu oriģināli vai to kopijas Lietotājam ir jāglabā savā personīgajā datu uzglabāšanas sistēmā. ES♥FOTO nenes atbildību par zudumiem Lietotāja kontā.

Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības slēgt Lietotāja kontu un izdzēst tā saturu, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām.

Lietotāja konta saturs ES♥FOTO vietnē tiek glabāts 3 mēnešus. Pēc minētā termiņa beigām Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izdzēst visu kontu vai to satura daļu, kurš uzglabāts virs noteiktā trīs mēnešu termiņa.

6. Privātums
Lietotāja personīgie dati, kuri tapuši zināmi Lietotāja reģistrācijas rezultātā ir nepieciešami, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildes gaitu, pasūtījuma piegādi, sagatavotu norēķinu dokumentus, tādēļ Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības izmantot un apstrādāt Lietotāja personīgo informāciju.

Lietotāja sniegtie personīgie dati tiks izmantoti Pakalpojums sniedzēja datu bāzes izveidei, lai Lietotājam nosūtītu pasūtījumu, lai informētu par pasūtījuma norises gaitu un iespējamajām problēmām, lai informētu par ES♥FOTO pakalpojumiem un aktualitātēm.

Akceptējot Lietošanas Noteikumus, Lietotājs piekrīt saņemt informāciju par ES♥FOTO aktualitātēm. Lietotājs var izvēlēties pārtraukt šādas informācijas saņemšanu jebkurā laikā, uzklikšķinot uz e-pastā norādīto saiti turpmāk nesūtīt.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Lietotāja personīgo datu privātumu un aizsardzību, neizpaust un nenodot to tālāk.

7. Intelektuālais īpašums
Digitālās fotogrāfijas, kuras iesniedz Lietotājs paliek Lietotāja īpašumā.
Ar šo noteikumu apstiprināšanu, Lietotājs paziņo, ka, iesūtot ES♥FOTO vietnei paša izvēlētas digitālās bildes, tiek ievērotas visas intelektuālā īpašuma tiesības.

8. Atbildība
ES♥FOTO vietnes Lietotāji apzinās, ka tie pieslēdzas interneta vietnei un izmanto ES♥FOTO pakalpojumus paši pēc savas brīvas gribas.

Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Lietotājam vai trešajām personām (finansiālie, negūtais labums, jebkāda veida zaudējumi u.c.) Lietotājam izmantojot interneta vietni.

Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par Lietotāja nespēju pieslēgties vietnei vai pārrāvumiem sasaistē, īpaši kas attiecas uz zaudējumiem, kuri radušies kā rezultāts nepareizām darbībām vietnē; dēļ kļūdām pie datu pārraides; dēļ datu pārraides ātruma; pie sasaistes pārrāvumiem datu augšupielādes brīdī; dēļ datu pazušanas vai pārveidošanās; dēļ vīrusiem neskatoties uz to izcelsmes vietu, dēļ trešo personu prettiesīgu darbību; spēju pieslēgties ES♥FOTO vietnei kopumā.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas darīt visu saprātīgi iespējamo, lai pakalpojums būtu vienmēr pieejams, lai ES♥FOTO Lietotājus informētu par iespējamiem sasaistes pārrāvumiem un to ilgumu.

ES♥FOTO neuzņemas atbildību par jebkādu datu pazaudēšanu un/vai sabojāšanu. Lietotājam ir jāglabā savu augšupielādēto digitālo bilžu, failu oriģināli vai kopijas uz saviem personīgajiem datoriem vai citiem datu nesējiem.

Ja bildes vai citi dati tiek iesniegti diskā (CD), tad CD matricas bojājuma gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs bojāto CD matricu aizstāj ar pilnīgu jaunu, tukšu matricu, ekvivalentā vērtībā.

Saiknes uz citām interneta vietnēm ES♥FOTO ir veidotas Lietotāju ērtībai. ES♥FOTO nenes atbildību par šo vietņu saturu.

Ņemot vērā to, ka Pasūtījums tiek gatavots pēc Lietotāja pasūtījuma, tas nav aizstājams, Lietotājam nav atteikuma tiesību no Pasūtījuma (Latvijas Republikas MK 28.05.2002. noteikumi Nr. 207 „Par distances līgumu” 15. punkts).

Lietotājam ir tiesības pieprasīt par konkrēto Pasūtījumu samaksāto naudas summu vai aizstāt Pasūtījumu ar citu Pasūtījumu vai samazināt cenu, ja Pasūtījums ir izgatavots neatbilstoši līguma noteikumiem.

Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar izpildīt Pasūtījumu, tad Pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā veic atgriezto maksājumu, kas tiek ieskaitīts Lietotāja bankas kontā, kuru Lietotājs izmantojis norēķiniem ar ES♥ FOTO.

Pakalpojuma sniedzējs ir gatavs izpildīt jebkuru ES♥FOTO vietnē piedāvāto pakalpojumu pēc Lietotāja norādēm. Gadījumā, ja ES♥FOTO noliktavā produkts vai konkrēts izejmateriāls nav pieejams, ES♥FOTO apņemas sazināties ar Lietotāju telefoniski vai e-pasta veidā 3 darbadienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas, lai informētu, kad konkrētais produkts vai izejmateriāls būs pieejams, vai piedāvātu alternatīvu vai atmaksātu Lietotājam par Pasūtījumu samaksāto maksu.

9. Cenas
Reģistrācija, bilžu un projektu glabāšana ir bezmaksas.

Pakalpojuma cena ir norādīta vietnē ES♥FOTO, attiecīgā pakalpojuma direktorijā. Cenas norādītas eiro (EUR) un iekļauj Pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Piegādes izmaksas pakalpojuma cenā nav iekļautas. Piegādes cena atrunāta vietnes direktorijā „Piegādes noteikumi”. Cenas norādītas eiro (EUR), tai skaitā PVN.

Pasūtījumu Lietotājs var saņemt bez maksas personīgi Copy Pro kopētavā- Raiņa bulvārī 17, Rīgā.

10. Pasūtījuma piegāde
Pasūtījumu var saņemt 2 veidos:
1. Lietotājs personīgi vai tā pārstāvis- Copy Pro kopētavā- Raiņa bulvārī 17, Rīgā, uzrādot Pasūtījuma un rēķina numuru.
2. Ar kurjerpastu uz Lietotāja norādīto piegādes adresi.

Piegādes pakalpojumi tiek sniegti darba dienās, izmantojot ārējo sūtījumu piegādātāju.

Pasūtījuma piegādes laiku aprēķina ņemot vērā pasūtījuma izpildes laiku, piegādes veidu un adresi, kuru Lietotājs norādījis pie pasūtījuma izdarīšanas. Pasūtījuma piegādes cenu nosaka zona, kurā atrodas piegādes adrese.

Tiek izdalītas 3 zonas:
1. zona - Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne, Saldus, Liepāja, Talsi, Ventspils, Valmiera, Cēsis, Gulbene
2. zona - Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Dobele, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Tukums, Valka
3. zona - pārējā Latvijas teritorija.

Piegādes pakalpojuma cenas norādītas eiro (EUR), tai skaitā PVN, attiecīgā pakalpojuma direktorijā.

Pasūtījums tiek piegādāts Lietotājam 6 darba dienu laikā no Pasūtījuma izdarīšanas brīža, t.i., no maksājuma apstiprināšanas brīža.

Pasūtījuma piegādes termiņš var tikt pagarināts, ja Pakalpojuma sniedzēja noliktavā nav konkrēts produkts, spēkā stājusies nepārvarama vara (Force Majeure) vai trešās personas (piemēram, sūtījumu piegādātāja) vainas dēļ.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas darīt visu iespējamo, lai Lietotājs par to tiktu savlaicīgi informēts.

Izvēloties Pasūtījuma piegādi, Lietotājam jānorāda precīza un aktuāla Pasūtījuma piegādes adrese. Gadījumā, ja piegādes adrese nav atrodama un saņēmējs nav sazvanāms, tad Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par nepiegādāto Pasūtījumu.

Lietotājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar atkārtotu Pasūtījuma piegādi Lietotājam.

Lietotājam sūtījums ir jāatver pie pasūtījuma saņemšanas, jāpārbauda un, ja sūtījums ir bojāts, nekavējoties jāizdara atzīme uz sūtījuma piegādes apstiprinājuma, jāsastāda akts 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta saņēmējs un piegādātājs, viens eksemplārs paliek pie piegādātāja, otrs pie saņēmēja. Ja šāds akts pie saņemšanas nav sastādīts, uzskatāms, ka Pasūtījums piegādāts bez bojājumiem.

Ja Lietotājs pasūtījumu nav saņēmis 14 dienu laikā pēc noteikta piegādes termiņa, tad Lietotājs nosūta ES♥FOTO e-pasta vēstuli, kurā norādīts pasūtījuma numurs.

11. Maksājumi
Par pasūtījumiem var norēķināties 2 veidos:
1. personīgi, skaidrā naudā, ja Lietotājs pasūtījumu veicis personīgi Copy Pro kopētavā (Raiņa bulvāris 17, Rīga), aizpildot Pasūtījuma formu;

2. vienīgi un tikai ar maksājuma kartēm (Visa, MasterCard, VisaElectron un Maestro), ja pasūtījums veikts ES♥FOTO vietnē.

12. Lietotāja konta slēgšana
ES♥FOTO patur tiesības slēgt Lietotāja kontu, ja Lietotājs pārkāpj šos noteikumus, anulējot reģistrācijas procesā izsniegto Lietotājvārdu un Paroli.

13. Ieteikumi un pretenzijas
Ja Lietotājam kļūst zināmi ES♥FOTO Noteikumu pārkāpumi no citu Lietotāju puses vai Lietotājs vēlas informēt, izteikt pretenzijas, ieteikumus attiecībā uz ES♥FOTO piedāvājam- raksti.

Ja vēlies slēgt savu Lietotāja kontu, tad sūti iesniegumu uz sekojošu pasta adresi- ES♥FOTO (Copy Pro kopētava), Raiņa bulvāris 17, Rīga, LV-1050.

14. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi strīdi, kuri radušies šo Noteikumu sakarā starp ES♥FOTO un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti saskaņā ar LR likumdošanu.